nl | fr | de | es

RESERVERINGS -EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

#JAMES is van mening dat reserveren zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk moet kunnen plaatsvinden. Flexibiliteit staat hoog in het vaandel, waardoor u via zijn eigen boekingskanaal, kunt reserveren zonder creditcard of aanbetaling. Op de overige boekingskanalen (o.a. Booking.com / AirBnB / Expedia etc), is hij afhankelijk van de richtlijnen van dat platform. Reserveer dus altijd direct bij #JAMES, de beste condities, de beste tarieven en geen booking fees. Deze interne voorwaarden zijn altijd leidend, u kunt geen rechten ontlenen aan voorwaarden van boekingsites zoals booking.com.

1. ALGEMEEN
Deze reserverings -en annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen van alle eigendommen van #JAMES, en staan los van eventuele voorwaarden van commerciële boeking sites waarop #JAMES ook adverteert. De reserverings -en annuleringsvoorwaarden zijn altijd leidend, en nimmer te combineren met of te vervangen door voorwaarden van commerciële boeking sites. 

2. BEVESTIGING VAN UW RESERVERING
Iedere reservering moet ik voorleggen aan de eigenaar van het eigendom, dit om er zeker van te zijn dat het eigendom beschikbaar is. Iedere reserveringsaanvraag wordt via mijn app, APPlause, automatisch voorgelegd aan de eigenaar ter goedkeuring, bij goedkeuring ontvangt u een mail ter bevestiging en verdere instructies betreffende inchecken, (aan)betaling etc. . Uw reservering is pas definitief, en u kunt pas rechten ontlenen aan uw reservering, nadat u de aanbetaling van uw reservering, succesvol en direct aan #JAMES heeft voldaan. De aanbetaling bedraagt

25% van het totale reserveringsbedrag

3. BETALING
U ontvangt van #JAMES per mail een factuur. Het totaalbedrag van uw reservering moet voldaan zijn voor de dag van check in en sleuteloverdracht, dit is conform de contractuele afspraken met de eigenaar van het eigendom waar u verblijft. 

rekeninghouder              – JAMES bv
rekeningnummer           – BE18001919461965 (BNP Paribas Fortis | Bic. GEBABEBB) 
referentie betaling.        – factuurnummer


4. ANNULERINGSVOORWAARDEN
#JAMES begrijpt dat plannen kunnen wijzigen. U kunt uw reservering, waarvan u de aanbetaling reeds heeft gedaan, kosteloos annuleren (met uitzondering van non-refundable, last minute & early-birds reserveringen):

tot 1 week voor de check-in datum (laagseizoen)
tot 3 weken voor de check-in datum (hoogseizoen)

Wanneer is het hoogseizoen:

alle officiële Belgische schoolvakanties & feestdagen
Zoute GP

5. KOSTEN VAN UW ANNULERING
Indien u na, de in artikel 4 genoemde periode, uw reservering annuleert, staan de annuleringskosten, gelijk aan de in artikel 2 genoemde aanbetaling, 25% van het totaalbedrag van uw reservering. Voor het totaalbedrag van deze annuleringskosten, ontvangt u van #JAMES, een kortingscoupon, welke u kunt gebruiken bij een volgende reservering. LET OP alleen geldig voor: 

reserveringen gemaakt via https://knokke.bnbbutler.be/ of APPlause
reserveringen voor dezelfde #JAMES locatie waarvoor u de kortingscoupon heeft ontvangen 
reserveringen binnen 6 maanden na annuleringen waarop de kortingscoupon betrekking heeft
kortingscoupon (voor annuleringen) zijn niet te combineren met andere kortingscoupons
kortingscoupon (voor annuleringen), zijn niet te combineren met last minute & early-birds
kortingscoupon (voor annuleringen), zijn niet overdraagbaar

6. WAT IS EEN NON-REFUNDABLE RESERVERING?
Dit is een reservering welke u direct tijdens het boeken online dient af te rekenen en welke vervolgens niet meer geannuleerd dan wel gewijzigd kan worden.

7. WAAROM ZOU IK KIEZEN VOOR HET NON-REFUNDABLE TARIEF?
Omdat u afstand doet van flexibel annuleren en de reservering direct online betaalt geven wij u een korting. Het non-refundable tarief is hiermee altijd het voordeligste tarief beschikbaar.

8. PRE-CHECK IN
Voor de feitelijke check in, dient de boeker via de app de pre-check in te volbrengen, zijnde in de app (APPlause by JAMES) te tekenen voor de reserverings -en annuleringsvoorwaarden en een kopie van een geldig ID bewijs of paspoort van de boeker up te loaden. Een inlog voor APPlause by JAMES heeft u ontvangen na het doen van uw reserveringsaanvraag. Indien u geen inlog heeft, kunt u een verzoek tot het verkrijgen tot inloggegevens sturen naar hallojames@bnbbutler.be. De pre-check-in volbrengen is een verplichting en is conform lokale (o.a. gemeentelijke) richtlijnen en contractuele afspraken met de eigenaar van het eigendom waarin u verblijft. Alle gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld, en worden nimmer met derden gedeeld. Voordat u de sleutel in ontvangst kan nemen, moet de online check in afgerond zijn. Als u het niet lukt om dit voor de feitelijke check in te volbrengen, zal ik u tijdens de persoonlijke check in vragen dit alsnog te doen, om tijd te besparen is het handig dit voor aankomst te regelen. Helaas kan ik hier geen uitzonderingen op maken.

9. CHECK IN / BORG / PLAATSBESCHRIJVING
Na uw reservering, heeft u van mij een uitnodiging ontvangen om mijn app, APPlause te downloaden ( iPhone of Android ).  Met APPlause kunt u alles regelen omtrent uw verblijf in 1 van mijn locaties, uw reservering beheren, uw verblijf upgraden met al mijn butler diensten, met mij chatten of al mijn locaties boeken. Iedere gast wordt bij check in en check out persoonlijk door mij ontvangen. Tijdens de check in geef ik een tour van het eigendom en voorzie ik u van de nodige informatie. In mijn app vindt u bij de details van uw reservering handige basisinformatie zoals WiFinaam en wachtwoord, en andere handige informatie over het eigendom.

9.1 BORG
Voor ieder verblijf dient er borg betaald te worden, de hoogte van de borg is afhankelijk van de locatie welke u geboekt heeft, de hoogte van de borg staat in mijn app, bij de details van uw reservering. De borg kan tijdens check in contant worden voldaan, of ik kan dit bedrag blokkeren op uw creditcard, welke weer vrij wordt gegeven kort na de persoonlijke check out. 

9.2 PLAATSBESCHRIJVING
Voor iedere check in van iedere gast, maak ik een plaatsbeschrijving van het hele eigendom, tot in detail. Dit doe ik door middel van het maken van een uitgebreide film. Hiermee leg ik kort voor uw toekomen, de staat en de inventaris van het eigendom vast. Elke kast, elke lade wordt vastgelegd zodat vastligt wat er aanwezig is in het eigendom. Tevens ligt het vast wat de staat is van het eigendom, waardoor er nooit onenigheid kan ontstaan over vlekken, krassen of andere gebreken.

Tijdens de persoonlijke check in, vraag ik u om via mijn app de check in procedure te doorlopen, dit duurt enkele minuten. Hiermee kunt u met de camera van uw smartphone ook een plaatsbeschrijving maken, om zo de staat van de locatie, eventuele kleine gebreken vast te leggen. Tevens wordt u gevraagd of de locatie schoon is opgeleverd en of alle bedden netjes zijn opgemaakt. Tevens accordeert u in mijn app dat u borg heeft betaald.

LET OP Indien u ervoor kiest de check in procedure in mijn app niet te doorlopen tijdens de persoonlijke check in, en dus niet gebruikmaakt van de mogelijkheid om de staat van het eigendom zelf te registreren, zal de plaatsbeschrijving welke ik gemaakt heb leidend zijn voor de beoordeling van eventuele schade tijdens uw verblijf. De door mij gemaakte plaatsbeschrijving is beschikbaar in mijn app, bij de details van uw reservering.

9.3 RATE MY HOUSEKEEPING
‘only the best for my guests’ ik streef ernaar om continue de hoogst haalbare kwaliteit te bieden aan mijn gasten. Mijn housekeeping registreert zodra zij klaar zijn met hun werk, haar werkzaamheden door elk afzonderlijk onderdeel van het gehuurde eigendom vast te leggen op film. Als gast kunt u na check in, via mijn app, APPlause by #JAMES, de kwaliteit van mijn housekeeping raten. Na check in verschijnt er in de details van uw reservering een button “rate my housekeeping”, indien u niet tevreden bent over hoe schoon een onderdeel in het gehuurde eigendom is, kunt u dat onderdeel afkeuren, onder de volgende voorwaarden: 

 

 

 

na afkeuren opent mijn app de camera van uw telefoon, en vraagt de app op beeld vast te leggen wat u niet schoon (genoeg) vindt.
tevens vraagt de app u een omschrijving (instructie) te typen wat u niet schoon (genoeg) vindt


Deze 2 voorwaarden zijn 1 op 1 een instructie aan mijn housekeeping welke hiervan via mijn app automatisch op de hoogte worden gebracht, en zal er in overleg met u actie ondernomen worden om dit naar uw wens passend op te lossen. Vragen en klachten over de kwaliteit van mijn housekeeping, kunnen enkel in behandeling genomen worden, indien u deze via de app heeft geregistreerd, indien u ervoor kiest op een andere manier de klacht kenbaar te maken geldt dit niet als een officiële klacht, en kunt u daar geen rechten aan ontleden.

Nimmer zijn opmerkingen welke u maakt over de kwaliteit van mijn housekeeping, grond om naar eigen inzicht korting op het huurbedrag te bedingen, of de duur van uw verblijf eenzijdig te verkorten, de verplichtingen welke voortkomen uit de door u gemaakte reservering, welke u o.a. bevestigd heeft door het volbrengen van de pre-check in en het in ontvangst nemen van de sleutels van het gehuurde eigendom. 

 

10. SCHADE / DIEFSTAL
De persoon welke het eigendom via #JAMES heeft geboekt (=boeker), is te allen tijde persoonlijk hoofdverantwoordelijk in het geval van schade of diefstal. De boeker, en alle mede gasten van de boeker dienen het eigendom met de grootste zorg te gebruiken, en alles doen om schade, vlekken of bovenmatige slijtage te voorkomen. Het is nimmer toegestaan om spullen, meubels of andere zaken uit het eigendom mee te nemen, dit wordt direct gezien als diefstal en zal de eigenaar dit vervolgen als zo. 

Mocht er onverhoopt toch iets voorvallen, schade, ongeval of iets anders, is de boeker verplicht om direct #JAMES op de hoogte brengen via +32467010638. In het geval van schade, wordt de boeker te allen tijde aansprakelijk gesteld voor de geleden schade door de eigenaar van het eigendom. Indien de schade welke ontstaan is gedurende het verblijf niet gedekt kan worden door de betaalde borg, zal de eigenaar de aansprakelijkheidsverzekering van de boeker aansprakelijk stellen, de gemaakte plaatsbeschrijving zal o.a. dienen als bewijslast. Tijdens de persoonlijk check out zal #JAMES samen met de boeker, controleren of het eigendom in dezelfde staat wordt achtergelaten als dat de boeker het bij check in, in gebruik heeft genomen.

11. GEBRUIK VAN HET EIGENDOM / LEEFTIJD
Voor elke locatie welke #JAMES beheert is een minimumleeftijd van 30 jaar vereist voor de boeker. Geen van de eigendommen mogen gebruikt worden voor feesten, bijeenkomsten of andere gelijksoortige doeleinden. Tevens mag het gehuurde eigendom niet onderverhuurd worden, of mag de reservering overgedragen worden. Indien wordt vastgesteld dat er gehandeld wordt in strijd met de in dit artikel gestelde voorwaarden, is #JAMES en of de eigenaar gerechtigd om het verblijf per direct te beëindigen. In dat geval kan de boeker/gast geen aanspraak maken op een restitutie of naar rato terugbetaling van de reservering.

12. AKKOORD VERKLARING
Door het volbrengen van de pre-check in mijn app, en/of door de (aan)betaling te doen op de onderliggende reservering, of door het in ontvangst nemen van de sleutels tot het gehuurde eigendom, verklaart u op de hoogte te zijn van de inhoud en akkoord te gaan met al deze reserverings -en annuleringsvoorwaarden, welke van toepassing zijn op alle reserveringen van alle eigendommen  welke via #JAMES gehuurd kunnen worden. Nimmer zijn er uitzonderingen te maken door de boeker/gast op deze reserverings -en annuleringsvoorwaarden, mist schriftelijk met #JAMES anders overeengekomen.

error: sorry, my content is protected, copyrights applicable, all rights reserved #JAMES